blog ng sira ulo, reglatic, tinotoyo, galit, walang pakialam sa kung anong sasabihin ng ibang tao.