blog ng sira ulo, reglatic, tinotoyo, galit, walang pakialam sa kung anong sasabihin ng ibang tao.

Monday, October 10, 2005

on john daly's loss

It was as if Woods wanted to apologize for something but couldn't, wanted to hug Daly but knew he shouldn't, wanted to keep playing but wouldn't.

Wednesday, October 05, 2005

StripGenerator Gallery

Ang Dahilang Kung Bakit Nabigyan ng Multiple Entry Visa