blog ng sira ulo, reglatic, tinotoyo, galit, walang pakialam sa kung anong sasabihin ng ibang tao.

Monday, October 27, 2003

The Current Time in California. Kailangan ko ito sa trabaho and need to be reminded of this link. Heehee.

Tuesday, October 21, 2003

Wonderware Asia Pacific Distributor Conference 2003

Thursday, October 09, 2003

BEAUTY AND THE BEAST


beauty and the beast