blog ng sira ulo, reglatic, tinotoyo, galit, walang pakialam sa kung anong sasabihin ng ibang tao.

Saturday, March 03, 2007

Abe war slavery denial sparks protests - CNN.com

MAHALAGANG BALITA... "di-dit-ditdididit" (sound epeks na morse code na ginagamit sa radio news). TIME CHECK...ang oras sa buong kapuluan: limang minuto, makaraan ang truck ng basura. ang oras ay hatid sa inyo ng "Ruby Blade Pomade, Ang Pomada ng mga Nag-aahit!"... ding-dong (doorbell sound epeks ng time check)Abe war slavery denial sparks protests - CNN.com. Responding to a recent U.S. congressional resolution calling for Japan's leader to formally acknowledge and apologize for the wartime sexual slavery, Japanese Prime Minister Shinzo Abe told reporters in Tokyo on Thursday that "there was no evidence to prove there was coercion as initially suggested."dear mr. abe... PUTANGINA MO!