blog ng sira ulo, reglatic, tinotoyo, galit, walang pakialam sa kung anong sasabihin ng ibang tao.

Thursday, February 23, 2006

Synchronicity - Wikipedia, the free encyclopedia